It tweetgedrach fan @lwd2018

Standard

Troch Lysbeth Jongbloed

Der is de ôfrûne dagen flink wat diskusjearre oer myn ûndersyk nei it tweetgedrach fan @lwd2018. Yn dizze bloch de wichtichste útkomsten.

Yn it bidbook ‘Iepen Mienskip’ wiene de Fryske taal en de mienskip twa trochslachjaande eleminten foar de sjuery om yn 2013 Ljouwert-Fryslân te selektearjen ta Europeeske Kulturele Haadstêd foar 2018. Yn it bidbook wurdt oanjûn dat de Kulturele Haadstêd ynsette sil op trijetaligens en dat de Fryske taal fan grutte wearde is foar de oanfraach.

Continue reading

Friese expertise naar Noord-Rusland

Standard

Gastblog door Tseard de Graaf

Namens het Mercator Onderzoekscentrum van de Fryske Akademy neem ik deel aan de voorbereiding van een internationale conferentie over de positie van minderheidstalen. In november vindt deze plaats in Moermansk (Noord-Rusland), mede in het kader van de Stedenband Groningen-Moermansk. Er wordt daarbij aandacht  geschonken aan het feit dat in de Russische Federatie niet alleen Russisch wordt gesproken: Van de bevolking is 77,71% Russisch, 3,72%.Tataars en 1,35% Oekraiens. Naast deze grootste etnische groepen zijn er nog meer dan 100 andere nationaliteiten, zoals Tsjetsjenen, Jakoeten, Boerjaten, Oezbeken en Duitsers, die vaak naast het Russisch ook hun eigen taal gebruiken.

taalfamilies Noord-Rusland

Continue reading

Netwerken op congressen

Standard

door Lysbeth Jongbloed

Afgelopen week was ik één van de duizend sprekers op het ‘Sociolinguistic Symposium 21’ in Murcia (Spanje): een congres waar bijna alle hotshots en (beginnende) onderzoekers op het gebied van de sociolinguïstiek bijeenkomen. Naast het opdoen van inspiratie en het presenteren van je eigen onderzoek is het uitbreiden van je netwerk op zo’n congres ook belangrijk. Ik wil niet pretenderen dat ik een expert ben op het gebied van netwerken, maar wil graag een paar tips delen. Continue reading

Open Science en Open Access

Standard

Gastblog door Elly Albers

Foto Elly okt.15

Dit keer een blog van collega Elly Albers over Open Science en Open Access. Elly Albers is informatiespecialist bij Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren / Fryske Akademy. Ze bezocht op 31 mei een lezingencyclus georganiseerd door Spui25, de Faculteit Geesteswetenschappen en de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam met als onderwerp “Open Science & Humanities, een vruchtbare combinatie”. In dit blog lees je een verslag van de verschillende lezingen.

Continue reading

De mythe van de Appelschaster Bosberg?

Standard

Door Dennis Worst

In Appelscha doet sinds jaar en dag een oud volksverhaal de ronde. Leden van de historische vereniging vertellen het nog steeds. De welbekende Bosberg in Appelscha, met 26,6 meter het hoogste punt op het Friese vaste land, zou zijn ontstaan doordat een oude eik is ondergestoven. Alleen de kruin van de boom bleef het natuurgeweld bespaard. De diverse stammen die nu uit de top van de Bosberg naar de hemel reiken zijn volgens het verhaal geen gewone bomen. Het is de kruin van de ondergestoven eik!

Afb. 1 - Bomen op bosberg

Afb. 1. De eikenstammen op de top van de Bosberg.

Continue reading

Veldnaemekunde mit laandschopskunde, een peer veurbeelden uut Oosterwoolde

Standard

Gastblog door Henk Bloemhoff

Al een peer jaor doe ’k tegere mit Dennis Worst veldnaeme-onderzuuk en de uutneudiging om daor wat over te vertellen vien ik aorig.  Daoromme wi’k  even wat biezunderheden zien laoten van de beschrieving en verklaoring van oonze  Oosterwooldiger toponiemen en van Dennis zien nuttige inbreng as laandschopskundige. Vanoolds wo’n de termen veldnaemen en toponiemen trouwens deur mekeer bruukt in et Stellingwarver veldnaeme-onderzuuk.  We rekenen onder veldnaemen dus liekegoed ok waeternaemen en naemen van buurtschoppen en dörpen.

Et Grootdiep van Fochteler Tille of

Foto 1. Bi’j Klaozinge en Madhuzen, van de Fochteler Tille naor et oosten op: Et Grootdiep en an weerskaanten de maoden, veurjaor 2016. Continue reading