De mythe van de Appelschaster Bosberg?

Standard

Door Dennis Worst

In Appelscha doet sinds jaar en dag een oud volksverhaal de ronde. Leden van de historische vereniging vertellen het nog steeds. De welbekende Bosberg in Appelscha, met 26,6 meter het hoogste punt op het Friese vaste land, zou zijn ontstaan doordat een oude eik is ondergestoven. Alleen de kruin van de boom bleef het natuurgeweld bespaard. De diverse stammen die nu uit de top van de Bosberg naar de hemel reiken zijn volgens het verhaal geen gewone bomen. Het is de kruin van de ondergestoven eik!

Afb. 1 - Bomen op bosberg

Afb. 1. De eikenstammen op de top van de Bosberg.

Continue reading

Ecce historicus!

Standard

Gastblog door Jan Ybema

Wat rechtvaardigt de bestudering van geschiedenis, of meer specifiek, het verleden van Friesland? Wat is het nut van mijn werk – een gevoel van vertwijfeling dat de historicus wellicht nader staat dan pakweg de klusjesman of de schoonmaakster. Ecce historicus! Hij zit in zijn hok, hij leest in zijn boek, hij kijkt naar zijn scherm. Een theezakje uitknijpen, een collega aanschieten, de knop voor kort doortrekken in de wc werkt nog steeds niet.

Foar de Frysktalige ferzje, klik hjir.

Jan Ybema - Theezakje

Continue reading

Ecce historicus!

Standard

Gastblog troch Jan Ybema

Wat rjochtfeardiget de bestudearring fan skiednis, of mear spesifyk, it ferline fan Fryslân? Wat is it nut fan myn wurk – in gefoel fan fertwiveling dat de histoarikus faaks neier stiet as lit ús sizze de putsjeman of de skjinmakster. Ecce historicus! Hy sit yn syn hok, hy lêst yn syn boek, hy sjocht nei syn skerm. In teepûdsje útknipe, in kollega oansjitte, de knop foar koart trochlûken yn it húske wurket noch altyd net.

Nederlandstalige versie, klik hier.

Jan Ybema - Theezakje

Continue reading

Het kadaster 1832 als gidsfossiel voor het heden en verleden

Standard

Door Dennis Worst

In mijn vorige blog heb ik het gehad over historische kaarten. De vele verschillende typen historische kaarten vormen een belangrijke bron voor landschapshistorisch onderzoek. Ze zorgen voor een geografisch aanknopingspunt van diverse historische gegevens. In dit blog wil ik het hebben over de cartografische ontwikkeling in de Franse tijd: de voor Nederland revolutionaire invoering van het kadaster.

Continue reading

Dwalen in historische kaarten

Standard

Door Dennis Worst

Voor landschapshistorici vormen historische kaarten een hulpmiddel bij uitstek. Veel meer dan historische bronnen geven historische kaarten een indruk van de geografische context van een landschap. Bijvoorbeeld van belangrijke doorgaande routes of vaarwegen. Of van de ruimtelijke indeling van een landschap. Ook de aanduiding van allerlei plaats-, gebieds- of veldnamen zijn zeer de moeite waard. Hiermee vormen historische kaarten een voorname onderzoeksbron voor historici, historisch-geografen, archeologen en landschapshistorici.

Historische kaarten; Afb. 1; Kaart Focke Eijles Continue reading

Grondboren in kerkheuvels

Standard

Door Dennis WorstLip01 - 25-07-2013 (4)

Het is bijna 07:30, de achterbank van een groene Ford Fiësta is voorover geklapt. In de auto liggen een grondboorset, een paar laarzen, een meetlint en veel water, het belooft namelijk een warme dag te worden. De eerste stop is in een nabijgelegen dorpje. Hier haal ik Teun op, een kameraad die mij vandaag gaat helpen. Gezien zijn specialisme, Teun is fysiotherapeut, ben ik bang dat mijn werkhouding vandaag nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Continue reading