Kinse auch plat? Een Fries tussen de Limburgers

Standard

Door Lysbeth Jongbloed

Op 14 december vond op een prachtige locatie in Maastricht, de catacomben van het Regionaal Historisch Centrum Limburg, een congresdag plaats over ‘De dynamiek van het Limburgs’. Zes promovendi, één doctor en één masterstudent presenteerden op deze dag hun onderzoek naar de Limburgse dialecten dat in het kader van het Jaor van de Limburgse dialekte was georganiseerd. Ik mocht een presentatie geven over het gebruik van Limburgs en Fries op Twitter.

tweet-leonie-lotte-lysbeth

Continue reading

De kâlde wrâld yn in wettersieder

Standard

Gastbloch troch Sigrid Kingma

Soenen der in soad minsken nei it heljen fan in masterbul tinke: wat ha ik no eins berikt? Ik bin Nearlandika mei in spesjalisaasje yn letterkunde, mar dêr keapje ik oant no ta neat foar. De minor neurolinguistyk hat my ek gjin wurk opsmiten. No wol ik net beweare dat wat ik leard ha folslein nutteleas is. It hat mear te krijen mei de tiid dy’t net sa geunstich is foar alfawittenskippen en foar kultuer yn it algemien. De bachelor Frysk die ik der foar de aardichheid by. Dat hat my oant no ta it measte brocht, mar likegoed gjin WO-funksje.

Continue reading

Friese expertise naar Noord-Rusland

Standard

Gastblog door Tseard de Graaf

Namens het Mercator Onderzoekscentrum van de Fryske Akademy neem ik deel aan de voorbereiding van een internationale conferentie over de positie van minderheidstalen. In november vindt deze plaats in Moermansk (Noord-Rusland), mede in het kader van de Stedenband Groningen-Moermansk. Er wordt daarbij aandacht  geschonken aan het feit dat in de Russische Federatie niet alleen Russisch wordt gesproken: Van de bevolking is 77,71% Russisch, 3,72%.Tataars en 1,35% Oekraiens. Naast deze grootste etnische groepen zijn er nog meer dan 100 andere nationaliteiten, zoals Tsjetsjenen, Jakoeten, Boerjaten, Oezbeken en Duitsers, die vaak naast het Russisch ook hun eigen taal gebruiken.

taalfamilies Noord-Rusland

Continue reading

Lezing in een kleedkamer

Standard

Door Evelyn Bosma

Vlak voor de kerst kreeg ik een email van de Jonge Democraten. Of ik op hun wintercongres een lezing zou willen geven over de voordelen van meertaligheid. Het thema van het congres: ‘de kracht van regionale diversiteit’. De aanhef van de email: ‘geachte heer Bosma’. Mijn antwoord: ‘Als ik ook welkom ben als mevrouw Bosma in plaats van als de heer Bosma, dan kom ik graag. Zie ook de blog van mijn collega Lysbeth Jongbloed over vrouwen in de wetenschap.’

Continue reading

Vrouwen in de wetenschap

Standard

Door Lysbeth Jongbloed

Op donderdag 19 november organiseerde NWO het driejaarlijkse congres ‘Pump your career’. Dit congres voor vrouwelijke wetenschappers wordt georganiseerd rond de presentatie van de monitor van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren die laat zien hoe het is gesteld met de sekseverdeling aan de top van alle wetenschappelijke organisaties in Nederland. Wij waren erbij.

Continue reading

Taalstriid op Bonêre: Fli di ‘Taalunie’ no ta subi!

Standard

Gastbloch troch Onno Falkena

Earst mar in stikje statistyk: neffens it nagelnije, Ingelsktalich boekje ‘Trends in the Carribean Netherlands’ is it eilân Bonêre fjouwertalich. Hast 90% fan de 18.905 Bonairianen praat Papiamentu en, foar 64% is it de earste taal en de taal dy’t se it faakst prate. Mear as 70% kin Ingelsk prate, mar dat is mear in taal foar derby, benammen in taal om saken te dwaan mei de Amerikanen dy’t fanôf in grut cruiseskip op it eilân omstappe en in taal om mei de rest fan de wrâld te kommunisearjen. Tusken 70 en 80% kin Nederlânsk prate. Dy taal wurdt krekt wat mear brûkt as it Ingelsk, mar wer folle minder as it Papiamentu. It Spaansk is, as je nei de persintaazjes sjogge, sawat like belangryk as it Nederlânsk. Dy posysje hat alles te krijen mei ymmigranten út lannen as Venezuela en Kolombia en saaklike kontakten mei dy lannen. Bonairianen geane bygelyks geregeld yn Kolombia nei it sikehûs.

Utstalling oer Papiamentu

It nije museum ‘Magazina di Rei’ (Pakhûs fan de kening) yn Rincón jout ek omtinken oan de eigen taal fan it eilân…

Continue reading

Per nachtbus, op de fiets en dansend door Edinburgh

Standard

Door Evelyn Bosma

Op vakantie ga ik het liefst naar plaatsen waar ik nog nooit geweest ben. Als ik een stad eenmaal gezien heb hoef ik er niet zo nodig nog een keer naartoe. Dan bezoek ik liever een andere stad. Maar er is één uitzondering en dat is Edinburgh, de hoofdstad van Schotland. Zes jaar geleden was ik hier een week met mijn studentenvereniging en toen besloot ik dat ik nog eens terug moest, en dat ik er misschien zelfs wel een tijdje zou willen wonen.

Edinburgh castle

Continue reading

Met de metro op zoek naar Woordenboekportalen

Standard

Door gastblogger Hindrik Sijens

‘Wat heef het Fries nou met Hongarije te maken?’ ‘Spreken ze dan ook Fries in Boedapest?’ Vragen van dat kaliber kreeg ik voorafgaand aan mijn reis naar Hongarije, waar ik begin juni twee weken gewerkt heb aan een Short Time Scientific Mission. De meeste van mijn kennissen weten wel dat ik ‘iets’ met Fries doe, maar niet precies ‘wat’ ik dan met Fries doe. Mijn hoofdtaak op de Fryske Akademy is het maken van (Friese) woordenboeken en vanwege het woordenboekwerk ben ik afgelopen juni naar de Hongaarse hoofdstad Boedapest afgereisd.

budapest parlementsgebouw

Continue reading