Mirjam Günther

Page

Mijn naam is Mirjam Günther, 36 jaar, geboren en getogen in Fryslân maar inmiddels alweer ruim 10 jaar woonachtig in Zwolle. Ik heb een internationale lerarenopleiding Engels (IDEE) gevolgd en daarna Toegepaste Taalwetenschap gestudeerd aan de VU. Voor mijn afstuderen hield ik me, als tweetalige, al bezig met meertaligheid, specifiek met het Fries, Nederlands en Engels (drie nauwverwante talen). En die lijn heb ik doorgezet in mijn promotieonderzoek waarin ik de invloed van tweetaligheid in Fries en Nederlands op het verwerven van het Engels onderzoek. Dit benader ik vanuit een taalontwikkelings-, sociolinguïstisch èn psycholinguïstisch perspectief. In mijn vrije tijd pak ik graag de (race)fiets, bezoek ik concerten en lees ik alles wat los en vast zit. Voor dit blog schrijf ik over drietaligheid, congresbezoeken en de combinatie promotie en moederschap.

Blogs

Butter, bread and green cheese / bûter, brea en griene tsiis: over het Engels en het Fries

Ien, zwei, drei en aardbeikes

Fryske Akademy personeel gaat de Tsjonger over… en ontmoet schapen en kangoeroes in de Stellingwerven

Pûd of potatoes: over het gebruik van neologismen

Door de bronnen het bos weer zien

Promotie en moederschap is (wél) goed te combineren